Home Posts tagged eeyan metala
Yoruba

Ìjànbá ọkọ̀ gbẹ̀mí eeyan mẹ́tàlá lópopónà márọsẹ́ Èkó sí Ìbàdàn

Àwọn mẹ́tàlá ni wọ́n gbẹ́mi min tí àwọn méjìlá min sí farapa nínú ìjàmbá ọkọ̀ tó wáyé lópopónà másọsẹ̀ ìbàdàn sí Èkó. Gẹ́gẹ́bí ohuntí ìròyìn wí, ìsẹ̀lẹ̀ náà ló wáyé láàrin ọkọ̀ èrò tó ńrìnrìn àjò bọ̀ láti ìlú Èkó àti ọkọ̀ akẹ́rù tó wáyé lójú kan níwájú ilé isẹ́ tó ńse ohunti wọ́n fi […]Continue Reading