Home Posts tagged Ọpọ ilé ìtajà lójú òpópónà alagbaka Àkúrẹ́
Yoruba

Erédi ta fíwó àwọn ilé ìtàjà lágbègbè alagbaka – Ìjọba Òndó

Ọpọ ilé ìtajà lójú òpópónà alagbaka Àkúrẹ́, nípinlẹ̀ Òndó, ti jẹ́ wíwólulẹ̀ látọwọ́ àwọn òsìsẹ́ ilésẹ́ tó ńrísí àtò gbogbo àti ìdàgbàsókè ìlú ńlá ńlá Àwọn tóni àwọn ilé ìtàjà ọ̀hún déba tótijẹ́ wíwólulẹ̀ lóru mọ́jú. Akọròyìn ilésẹ́ wa tó sàbẹ̀wò sí ibi ìsẹ̀lẹ̀ náà jábọ̀ pe, ilé-ìtàjà asọ, ibùdó Continue Reading